Regulamin Programu Partnerskiego

Program Partnerski K-MONT Polska – Warunki Świadczenia Usług

Umowa

Rejestrując się jako Partner w Programie Afiliacyjnym K-MONT Polska wyrażasz zgodę na poniższe warunki i postanowienia („Warunki korzystania z usługi”).

K-MONT zastrzega sobie prawo do okresowego aktualizowania i zmieniania Warunków Korzystania z Usługi bez powiadamiania. Wszelkie nowe funkcje, które rozszerzają lub ulepszają obecny Program, w tym udostępnienie nowych narzędzi i zasobów, podlegają Warunkom Świadczenia Usług. Dalsze korzystanie z Programu po wprowadzeniu takich zmian stanowi zgodę na takie zmiany.

Naruszenie któregokolwiek z poniższych warunków spowoduje zamknięcie konta i utratę wszelkich zaległych płatności prowizji partnerskich uzyskanych podczas naruszenia. Użytkownik zgadza się korzystać z Programu Partnerskiego na własne ryzyko.

Warunki Posiadania Konta

  • Aby wziąć udział w tym Programie, musisz mieć ukończone 18 lat.
  • Musisz być człowiekiem. Konta zarejestrowane przez „boty” lub inne zautomatyzowane metody są niedozwolone.
  • Musisz podać swoje pełne imię i nazwisko, prawidłowy adres e-mail oraz wszelkie inne informacje wymagane do zakończenia procesu rejestracji.
  • Twój login może być używany tylko przez jedną osobę – pojedynczy login wykorzystywany przez wiele osób jest niedozwolony.
  • Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta i hasła. K-MONT nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane nieprzestrzeganiem tego obowiązku bezpieczeństwa.
  • Ponosisz odpowiedzialność za całą opublikowaną Treść i działanie, które występuje na Twoim koncie.
  • Jedna osoba lub podmiot prawny nie może posiadać więcej niż jednego konta.
  • Użytkownik nie może używać Programu Partnerskiego w żadnym nielegalnym lub nieautoryzowanym celu. Podczas korzystania z Usługi nie wolno naruszać żadnych przepisów prawnych (w tym między innymi praw autorskich).
  • Nie możesz używać Programu Partnerskiego, aby zarabiać na swoich własnych kontach, zarejestrowanych jako klient w sklepie K-MONT.

Linki/grafiki w Twojej witrynie, wiadomościach e-mail lub innej formie komunikacji

Po zapisaniu się do Programu Partnerskiego zostanie Ci przypisany unikalny Kod Partnerski. Użytkownik może umieszczać linki, banery lub inną grafikę, którą dostarczamy wraz z kodem partnerskim na swojej stronie, w wiadomościach e-mail lub w innych formach komunikacji. Dostarczymy Ci wskazówek, stylów linków i grafik, których użyjesz w linkach do K-MONT. Możemy zmienić projekt grafiki w dowolnym momencie bez uprzedzenia, ale nie zmienimy wymiarów obrazów bez wcześniejszego powiadomienia.

Aby umożliwić dokładne śledzenie, raportowanie i naliczanie opłat za polecenie, udostępnimy specjalne formaty linków, które będą używane we wszystkich linkach między witryną a K-MONT. Musisz upewnić się, że każdy z linków między Twoją witryną a K-MONT poprawnie wykorzystuje takie specjalne formaty linków. Linki do K-MONT umieszczane w Twojej witrynie zgodnie z niniejszą Umową i które właściwie wykorzystują takie specjalne formaty linków są nazywane jako „Linki specjalne”. Otrzymasz prowizję za polecenie sprzedaży tylko w odniesieniu do sprzedaży na K-MONT produktu występującego bezpośrednio za pośrednictwem linków specjalnych; nie ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialności w związku z jakimkolwiek niepowodzeniem Twoim lub kogoś, do kogo odwołujesz się do korzystania ze Specjalnych linków lub nieprawidłowo wpiszesz swój Kod Partnerski, w tym w zakresie, w jakim takie niepowodzenie może spowodować obniżenie kwot, które w innym przypadku zostałyby wypłacone zgodnie z niniejszą Umową.

Linki partnerskie powinny wskazywać stronę promowanego produktu.

Opłaty za polecenie/prowizje i płatność

Aby sprzedaż produktu była uprawniona do otrzymania opłaty za polecenie, klient musi kliknąć link specjalny z Twojej witryny, e-maila lub z innej formy komunikacji do https://k-mont.pl i ukończyć zamówienie na produkt podczas tej sesji.

Płacimy tylko prowizje za linki, które są automatycznie śledzone i zgłaszane przez nasze systemy. Nie będziemy płacić prowizji, jeśli ktoś powie, że dokonał zakupu lub gdy ktoś mówi, że wprowadził kod referencyjny, jeśli dana transakcja nie została odnotowana przez nasz system. Możemy płacić tylko prowizje od biznesu, wygenerowane przez odpowiednio sformatowane, specjalne linki, które są automatycznie śledzone przez nasze systemy.

Zastrzegamy sobie prawo do dyskwalifikacji prowizji uzyskanych w wyniku oszukańczych, nielegalnych lub nadmiernie agresywnych, wątpliwych metod sprzedaży lub marketingu.

Wypłaty środków nastąpią dopiero, gdy zarobisz 200 PLN w przychodach stowarzyszonych. Jeśli Twoje konto partnerskie nigdy nie przekroczy progu 200 PLN, Twoje prowizje nie zostaną zrealizowane lub zapłacone. Ponosimy tylko odpowiedzialność za opłacenie kont, które przekroczyły próg 200 PLN.

Identyfikowanie się jako partner afiliacyjny K-MONT

Użytkownik nie może wydawać komunikatów prasowych dotyczących niniejszej Umowy lub udziału w Programie; takie działanie może skutkować rozwiązaniem z Programu. Ponadto, nie możesz w żaden sposób fałszywie przedstawiać lub upiększać relacji między nami a Tobą, twierdząc np. że opracowujesz nasze produkty, mówiąc, że jesteś częścią K-MONT, wyrażasz lub sugerujesz jakąkolwiek relację bądź powiązanie między nami oraz Tobą lub każdą inną osobą albo podmiotem, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszej Umowie (w tym poprzez wyrażanie lub sugerowanie, że wspieramy, sponsorujemy, popieramy lub wnosimy pieniądze na dowolną działalność charytatywną lub inną).

Nie możesz kupować produktów za pośrednictwem linków partnerskich na własny użytek. Takie zakupy mogą skutkować (według naszego wyłącznego uznania) wstrzymaniem opłat za polecenie lub rozwiązaniem niniejszej Umowy.

Harmonogram płatności

Dopóki Twoje obecne zarobki partnerskie są wyższe niż 200 PLN, będziemy wypłacać Ci pieniądze co miesiąc. Jeśli nie zarobiłeś 200 PLN od ostatniej płatności, zapłacimy Ci w następnym miesiącu, po przekroczeniu progu.

Definicja klienta

Klienci, którzy kupią produkty w ramach tego Programu, zostaną uznani za naszych klientów. W związku z tym, wszystkie nasze warunki, zasady i procedury operacyjne dotyczące zamówień klientów, obsługi klienta i sprzedaży produktów będą miały zastosowanie do tych klientów. Możemy zmienić nasze zasady i procedury operacyjne w dowolnym momencie. Na przykład sami określimy ceny, które będą naliczane za produkty sprzedawane w ramach tego Programu zgodnie z naszymi własnymi zasadami cenowymi. Ceny i dostępność produktów mogą się różnić od czasu do czasu. Ponieważ zmiany cen mogą dotyczyć Produktów wymienionych w Twojej witrynie, nie należy wyświetlać cen produktów w witrynie. Podejmiemy uzasadnione pod względem handlowym starania, aby przedstawić dokładne informacje, ale nie możemy zagwarantować dostępności ani ceny żadnego konkretnego produktu.

Twoje obowiązki

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za rozwój, działanie i konserwację swojej witryny oraz za wszelkie materiały, które pojawiają się w jego witrynie. Na przykład będziesz odpowiedzialny za:

– Techniczne działanie Twojej witryny i wszystkich powiązanych urządzeń
– Zapewnienie, że wyświetlanie Linków Specjalnych w Twojej witrynie nie narusza żadnych umów między Tobą a osobami trzecimi (w tym ograniczeń i wymagań nałożonych na Ciebie przez stronę trzecią, która hostuje Twoją witrynę)
– Dokładność, prawidłowość i stosowność materiałów zamieszczonych w witrynie (w tym, między innymi, wszystkie materiały związane z produktem oraz wszelkie informacje zawarte w Linkach Specjalnych lub powiązane z nimi)
– Zapewnienie, że materiały zamieszczone w witrynie nie naruszają ani nie łamią praw osób trzecich (w tym na przykład praw autorskich, znaków towarowych, prywatności lub innych praw osobistych lub majątkowych)
– Zapewnienie, że materiały publikowane na Twojej stronie nie są zniesławiające ani w inny sposób nielegalne
– Zapewnienie, że witryna dokładnie i rzetelnie ujawnia, za pośrednictwem polityki prywatności lub w inny sposób, sposób zbierania, używania, przechowywania i ujawniania danych zebranych od użytkowników, w tym, w stosownych przypadkach, że strony trzecie (w tym reklamodawcy) mogą udostępniać treści i / lub reklamy i zbierają informacje bezpośrednio od odwiedzających oraz mogą umieszczać lub rozpoznawać pliki cookie w przeglądarkach odwiedzających.

Zgodność z Prawem

Warunkiem uczestnictwa w Programie jest wyrażenie zgody na przestrzeganie wszystkich praw, rozporządzeń, zasad, przepisów, zamówień, licencji, zezwoleń, orzeczeń, decyzji lub innych wymagań wszelkich organów rządowych, które mają jurysdykcję nad Tobą, niezależnie od tego, czy te ustawy, itp. obowiązują teraz, lub wchodzą w życie później, w czasie, gdy już jesteś uczestnikiem Programu. Nie ograniczając powyższego obowiązku, zgadzasz się, że warunkiem uczestnictwa w Programie będzie przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów (federalnych, stanowych lub innych) regulujących marketingową pocztę e-mail, w tym między innymi ustawa CAN-SPAM z 2003 r. i wszystkie inne przepisy antyspamowe.

Okres obowiązywania Umowy i Programu

Okres obowiązywania niniejszej Umowy rozpocznie się z chwilą zaakceptowania wniosku do Programu i zakończy się po jej wypowiedzeniu przez którąkolwiek ze stron. Zarówno Ty, jak i my możemy wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnej chwili, z podaniem lub bez podania przyczyny, przekazując drugiej stronie pisemne wypowiedzenie. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy z dowolnego powodu, natychmiast zaprzestaniesz używania i usuniesz ze swojej witryny wszystkie linki do https://k-mont.pl i wszystkich naszych znaków towarowych , ubiorów handlowych i logo, oraz wszystkie inne materiały dostarczone przez nas lub w naszym imieniu na mocy niniejszej umowy lub w związku z Programem. K-MONT zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie. Po zakończeniu programu K-MONT zapłaci wszelkie zaległe zarobki naliczone powyżej 200 PLN.

Wypowiedzenie

K-MONT, według własnego uznania, ma prawo do zawieszenia lub zamknięcia konta i odmowy obecnego lub przyszłego korzystania z Programu lub innej K-MONT usługi, z dowolnego powodu, w dowolnym momencie. Takie zakończenie Usługi spowoduje dezaktywację lub usunięcie Twojego Konta lub dostępu do Twojego Konta, a także przepadek i rezygnację z wszelkich potencjalnych lub zapłaconych prowizji na Twoim Koncie, jeśli zostały uzyskane w wyniku oszustwa, nielegalności lub z powodu zbyt agresywnych, wątpliwych metod sprzedaży lub marketingu. K-MONT zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi każdemu, z dowolnego powodu, w dowolnym momencie.

Relacje Stron

Ty i my jesteśmy niezależnymi kontrahentami, a żadne postanowienia niniejszej Umowy nie stworzą żadnego partnerstwa, wspólnego przedsięwzięcia, agencji, franczyzy, przedstawicielstwa handlowego ani stosunku pracy między stronami. Nie będziesz mieć uprawnień do składania lub przyjmowania jakichkolwiek ofert lub oświadczeń w naszym imieniu. Nie złożysz żadnego oświadczenia, czy to na swojej stronie, czy w inny sposób, które w sposób uzasadniony przeczyłoby czemukolwiek w tej sekcji.

Granice Odpowiedzialnosci

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody pośrednie, specjalne lub wtórne (lub jakiekolwiek straty w przychodach, zyskach lub danych) powstałe w związku z niniejszą Umową lub Programem, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponadto, nasza łączna odpowiedzialność wynikająca z niniejszej Umowy i Programu nie przekroczy całkowitych opłat za polecenie wniesionych lub płatnych na mocy niniejszej Umowy.

Zastrzeżenia

Nie udzielamy żadnych wyraźnych ani domniemanych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do Programu ani żadnych produktów sprzedawanych w ramach Programu (w tym między innymi gwarancji przydatności, możliwości sprzedaży, nienaruszania praw ani żadnych domniemanych gwarancji wynikających z przebiegu transakcji lub wykorzystanie handlu). Ponadto nie oświadczamy, że działanie K-MONT będzie nieprzerwane lub wolne od błędów, a my nie ponosimy odpowiedzialności za konsekwencje jakichkolwiek zakłóceń lub błędów.

Niezależne dochodzenie

UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ NINIEJSZĄ UMOWĘ I ZGADZA SIĘ NA WSZYSTKIE JEJ WARUNKI. ROZUMIE TAKŻE, ŻE MOŻEMY W DOWOLNYM CZASIE (BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO) NAKŁANIAĆ KLIENTA NA WARUNKI, KTÓRE MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD TYCH ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE LUB MOŻEMY DZIAŁAĆ NA STRONACH INTERNETOWYCH, KTÓRE SĄ PODOBNE LUB KONKURENCYJNE Z TWOJĄ STRONĄ INTERNETOWĄ. SAM ŻĄDAŁEŚ UCZESTNICTWA W PROGRAMIE I NIE OCZEKUJESZ DODATKOWYCH GWARANCJI, ANI OŚWIADCZEŃ INNYCH, NIŻ TE, KTÓRE ZOSTAŁY OKREŚLONE W NINIEJSZEJ UMOWIE.

Arbitraż

Wszelkie spory odnoszące się w jakikolwiek sposób do niniejszej Umowy (w tym wszelkie faktyczne lub domniemane naruszenia niniejszej Umowy), wszelkie transakcje lub działania w ramach niniejszej Umowy lub twoje relacje z nami lub z którymkolwiek z naszych podmiotów stowarzyszonych podlegają arbitrażowi poufnemu, z wyjątkiem tego, że w jakimś stopniu naruszyłeś lub groziłeś naruszeniem naszych praw własności intelektualnej, możemy ubiegać się o nakazy sądowe lub inne odpowiednie ulgi w każdym sądzie (i wyrażasz zgodę na niewyłączną jurysdykcję i miejsce w takich sądach) lub w dowolnym inny sądzie, właściwej jurysdykcji. Arbitraż w ramach niniejszej umowy będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami Polskiego Związku Arbitrażowego. Wyrok arbitra będzie wiążący i może być wprowadzony jako wyrok w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, arbitraż w ramach niniejszej Umowy nie będzie połączony z arbitrażem z udziałem innej strony podlegającej niniejszej Umowie, czy to w drodze postępowania arbitrażowego klasy, czy w inny sposób.

Różne

Niniejsza Umowa będzie podlegać prawu polskiemu, bez odniesienia do zasad regulujących wybór prawa. Użytkownik nie może scedować niniejszej Umowy z mocy prawa lub w inny sposób bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Z zastrzeżeniem tego ograniczenia, niniejsza Umowa będzie wiążąca, skuteczna dla stron i ich następców prawnych i cesjonariuszy. Nasze niewykonanie rygorystycznego wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie będzie stanowić zrzeczenia się naszego prawa do późniejszego egzekwowania takich postanowień lub jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Umowy.

Niepowodzenie K-MONT w sprawowaniu lub egzekwowaniu jakiegokolwiek prawa czy postanowienia Warunków Świadczenia Usług, nie oznacza zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Warunki korzystania z usługi stanowią całość porozumienia między użytkownikiem a K-MONT i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy między użytkownikiem a K-MONT (zawierające, ale nie ograniczające się do jakichkolwiek wcześniejszych wersji Warunków Świadczenia Usług).

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w polityce prywatności.